Práce pro přírodu

Tvorba tůně u klubovny (jaro 2017)

Sčítání ptactva (15. 4. 2017)